Numer wpisu
315/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2786/69 i 2789/69, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Maksymiliana Buhla i Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00310/08
Data wydania
2008-09-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE Nr 12, ul. Zebrzydowicka 182; 44 - 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18