Numer wpisu
316/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 4071/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00311/08
Data wydania
2008-09-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Arkadiusz Bober, ul. Gliwicka 69; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18