Numer wpisu
317/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1530/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 41 A w Rybniku - Zamysłowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00301/08
Data wydania
2008-09-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Janusz Przybylak, ul. Plebiscytowa 41 A; 44 – 218 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18