Numer wpisu
324/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońska, rosnącego na terenie działki o numerze 2544/307, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00287/08
Data wydania
2008-09-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MARTEX” Sp. J. Grzegorz Nosiadek i Wspólnicy, ul. Sosnowa 7; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18