Numer wpisu
325/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00288/08
Data wydania
2008-09-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GIMNAZJUM Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski, ul. Grunwaldzka 18; 44 - 210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18