Numer wpisu
332/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 38 sztuk drzew (w tym przesadzenie 12 sztuk) i 85, 25m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/270 i 4655/270, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00329/08
Data wydania
2008-10-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a; 02 -366 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18