Numer wpisu
339/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3493/73, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza 48 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00333/08
Data wydania
2008-09-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ul. Tadeusza Kościuszki 55; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19