Numer wpisu
342/B/2008
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00028/07
Data wydania
2008-08-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Sego Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Stacji Segregacji Odpadów
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19