Numer wpisu
344/B/2008
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00090/04
Data wydania
2008-07-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U.H. "BOREX" Sp. zo.o. ul. Chrószcza 19, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19