Numer wpisu
347/B/2008
Dotyczy
Sprostowani oczywistej omyłki dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działąlności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00035/07
Data wydania
2008-09-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Utex Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19