Numer wpisu
348/B/2008
Dotyczy
Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00049/08
Data wydania
2008-09-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Stanisława Pacut-Met, Pełnomocnik Statoil Pland Sp. z o.o.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy stacji paliw "1-2-3" przy ul. 3 Maja
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19