Numer wpisu
349/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00046/08
Data wydania
2008-09-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
5aSec Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy pralni chemicznej położonej w Centrum Handlowym PLAZA w Rybniku przy ul. Raciborskiej 16
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19