Numer wpisu
351/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00041/08
Data wydania
2008-07-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.H.U.P. ROMOT Sp. z o.o., ul. K. Miarki 13, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19