Numer wpisu
352/B/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00035/08
Data wydania
2008-09-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19