Numer wpisu
354/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00042/08
Data wydania
2008-08-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Lubar" B.K.M. Mężyk Sp. Jawna, ul. Frontowa 10 D, 44-273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zakładu przy ul. Frontowej 10 D
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19