Numer wpisu
356/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00045/08
Data wydania
2008-08-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19