Numer wpisu
358/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00047/08
Data wydania
2008-08-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
HYDROTECH S.A., ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19