Numer wpisu
359/B/2008
Dotyczy
Postanowienie dotyczące przekazania Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00048/08
Data wydania
2008-08-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o., ul. Sudecka 98, 53-129 Wrocław
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy prac przy budowie odcinka autustrady A1
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19