Numer wpisu
360/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbieranie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00050/08
Data wydania
2008-09-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Skup Metali Kolorowych Wanda Sobik, ul. Świerklańska 41, 44-264 Jankowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy punktu skupu złomu przy ul. Rudzkiej 47
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19