Numer wpisu
361/B/2008
Dotyczy
Przekazanie do właściwego organu (Wojewoda Śląski) wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00051/08
Data wydania
2008-09-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.U.H. "KULIK" S.C. Leszek Kulik, Ewa Kulik, ul. Kadłubka 45, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19