Numer wpisu
362/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1781/43 i 2611/46, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00378/08
Data wydania
2008-09-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GIMNAZJUM Nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Karola Miarki 64; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19