Numer wpisu
365/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 84/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00328/08
Data wydania
2008-10-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S. A. Oddział KWK „Jankowice”, ul. Jastrzębska 12; 44 – 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19