Numer wpisu
369/B/2008
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku sporządzenia rapotru oddziaływania na środowisko dla LUBARU
Znak sprawy
Ek I-7624/00032/08
Data wydania
2008-10-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"LUBAR" BKM Mężyk Sp. j. ul. Frontowa 10d, Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19