Numer wpisu
370/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 1986/19, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mglistej w Rybniku - Rybnickiej Kuźni.
Znak sprawy
Ek I-7635/00387/08
Data wydania
2008-10-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ELEKTROWNI „RYBNIK”, ul. Mglista; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19