Numer wpisu
373/B/2008
Dotyczy
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia: Utwardzenie placu składowego na materiały roślinne do produkcji kompostu na terenie istniejącej kompostowni w Rybniku przy ul. Pod Lasem
Znak sprawy
Ek I-7624/00079/08
Data wydania
2008-09-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19