Numer wpisu
374/B/2008
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. Siwca
Znak sprawy
Ek I-7624/00069/08
Data wydania
2008-08-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnik
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19