Numer wpisu
376/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1888/106, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 19 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00388/08
Data wydania
2008-10-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19