Numer wpisu
385/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie deszczówki z terenu składowiska złomu w Rybniku przy ul. Brzeziny Miajskie
Znak sprawy
Ek I-6210/00008/08
Data wydania
2008-10-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19