Numer wpisu
388/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie cmentarza parafialnego (kwatera nr 16), administrowanego przez wnioskodawcę, położonego przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00390/08
Data wydania
2008-10-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA Matki Boskiej Bolesnej, ul. Franciszka Rybnickiego 2; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19