Numer wpisu
392/B/2008
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów
Znak sprawy
Ek I-7640/00011/08
Data wydania
2008-10-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rettig Heating Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19