Numer wpisu
393/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie światłowodem Cieku z Kamienia w rejonie ul. Robotniczej
Znak sprawy
Ek I-6210/00042/08
Data wydania
2008-10-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Śląsk-Tel SA, ul. Knurowska 63, Zabrze
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19