Numer wpisu
395/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenach działek o numerach: 2846/76 i 3412/76, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Władysława Reymonta 69 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00332/08
Data wydania
2008-10-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku, ul. Władysława Reymonta 69; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19