Numer wpisu
396/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2083/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 A w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00340/08
Data wydania
2008-10-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Brzechwy, ul. Józefa Lompy 6; 44 – 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19