Numer wpisu
398/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2177/231 i 2178/231, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00385/08
Data wydania
2008-10-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Greif Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19