Numer wpisu
404/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00055/08
Data wydania
2008-09-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.H. "Utex" Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Działalność prowadzona na terenie dzierżawionym od Elektrowni "Rybnik" S.A. położonym przy ul. Podmiejskiej
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19