Numer wpisu
405/B/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00054/08
Data wydania
2008-09-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"MALKOR" S.C. Andrzej Białożyt, Barbara Białożyt, ul. Barcelońska 15, 40-683 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19