Numer wpisu
408/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych w Rybniku - Boguszowicach Osiedlu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00380/08
Data wydania
2008-10-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 12; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19