Numer wpisu
416/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2936/268 i 3107/295, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera 19 D w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00345/08
Data wydania
2008-11-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „SUROWIEC Sp. z o.o.”, ul. Józefa Rymera 19 D; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19