Numer wpisu
419/B/2008
Dotyczy
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
Znak sprawy
Ek I-6210/00043/08
Data wydania
2008-11-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19