Numer wpisu
425/B/2008
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00066/08
Data wydania
2008-10-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przychodnia Stomatologiczno-Protetyczna "ART-DENT" lek. stom. Marcin Krasucki, ul. Korfantego 1, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Nowa informacja (co do wcześniejszej wyrażono sprzeciw)
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19