Numer wpisu
426/B/2008
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00009/03
Data wydania
2008-10-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.H.U.P. "Romot" Sp. z o.o., ul. K. Miarki 13, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19