Numer wpisu
427/B/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00064/08
Data wydania
2008-10-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PROREM Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 103, 44-268 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19