Numer wpisu
429/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 86 sztuk drzew, na terenie działki nr 1231/97, przy ulicy K Wielkiego w Rybniku – Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00221/08
Data wydania
2008-11-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19