Numer wpisu
432/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2069/45 i 171/2, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ul.: Osiedlu Południe 47 i Jastrzębskiej 15 w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00418/08
Data wydania
2008-11-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE”: Osiedle Południe 37; 44 - 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19