Numer wpisu
433/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1841/75, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 66 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00424/08
Data wydania
2008-11-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19