Numer wpisu
434/B/2008
Dotyczy
postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.”
Znak sprawy
Ek I-7624/00012/08
Data wydania
2008-04-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MARAT Rybnik Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19