Numer wpisu
436/B/2008
Dotyczy
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Utwardzenie placu składowego na materiały roślinne do produkcji kompostu na terenie istniejącej kompostowni w Rybniku przy ul. Pod Lasem"
Znak sprawy
Ek I-7624/00079/08
Data wydania
2008-10-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Andrzej Kozera Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew. 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19