Numer wpisu
437/B/2008
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Kościuszki w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00050/08
Data wydania
2008-09-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju, ul. Wrocławska 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew. 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19