Numer wpisu
440/B/2008
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-7661/00003/08
Data wydania
2008-02-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Marcin Zapert, ul. Sztolniowa 40B/7 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19