Numer wpisu
441/B/2008
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Znak sprawy
Ek I-7661/00005/08
Data wydania
2008-04-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ALBA ekoserwis Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5 41-922 Radzionków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19